Traumaanpassadterapi

Metoder

Vad är Somatic Experiencing (SE)?

Jag använder mig delvis av terapiformen Somatic Experiencieng© (SE). Det är en kroppsbaserad metod som är framtagen för att läka trauman.

SE är till stor del en ”bottom-up” metod. Det innebär att klienten och jag använder kroppen som en informationskälla. Det innebär att vi fokusera på förnimmelser, rörelser och impulser.

Genom att inkludera kroppskännedom i de flesta övningarna inkluderas en viktig komponent som gör att vi kan gå försiktigt framåt för att kunna möta världen och vår omgivning samtidigt som vi kan känna att vi är i kontakt med oss själva, utan att bli överväldigade.

SE är inte uteslutande en bottom-up metod utan vi använder även tankar, känslor och bilder om dyker upp i terapin.

Förenklat
SE tillåter oss att göra framför allt två saker.

  • Antingen stärker vi och bygger vidare på dina resurser (en resurs är något som bidrar med välbehag för dig). Detta handlar framför allt om att hitta och stärka det som redan fungerar väl eller har fungerat någon gång i tiden.
  • Den andra delen handlar om att identifiera och bearbeta oönskade mönster. Förenklat kan man säga att vi bryter ner klientens mönster (beteende, tankar, känslor, osv.) med syftet att förstå vad personen behöver mer eller mindre av.

Varsam guidning
Inom SE är det aldrig nödvändigt att återberätta eller återuppleva en traumatiskt händelse. Fokuset ligger istället på varsam guidning som tillåter klienten att utveckla en större tolerans för att stanna med utmanande känslor och kroppsliga upplevelser.

Handpåläggning

Om vi träffas på plats finns det även möjlighet att använda oss av handpåläggning/beröring (SE-touch). Det kan t.ex. bidra till en kroppslig avslappning som inte kräver ord eller tolkningar.

Jobbar vi online kan vi använda egen-beröring (self-touch). Detta har samma syfte men att du som klient använder dina egna händer som ett stöd i processen. 

Vad är Neuro Affective Relational Model (NARM)?

NARM är en metod som riktar in sig på utvecklingstrauma. Det inkluderar framför allt trauma från barndomen och relationella trauma och anknytningstrauma. 

Kort och gott finns det fyra primära principer som vi använder:

    • Att stödja möjligheten till intern organisering samt att vara i kontakt med sig själv och omgivningen  
    • Att utforskar identitet 
    • Att jobba i nutid
    • Nervsystemsreglering

Vad kan vi lära oss av djuren?

Somatic Experiencing är en metod som utvecklades med syftet att hjälpa traumatiserade personer. Det är en varsam metod där man följer kroppens reaktioner genom att bl.a. läsa av biologiska markörer. 

Precis som djuren, pendlar kroppen mellan att vara mer eller mindre ”aktiverad”. Nervsystemet säkerställer att kroppen reagerar på signaler, både från den yttre och inre världen. Med hjälp av reaktionerna kan vi förstå när kroppen känner sig hotad eller trygg.

Människans nervsystem är otroligt likt andra djurarter. Grundaren till SE, Peter Levine, har tagit fasta på detta och studerat djur för att förstå mer kring hur de ”skakar av” sig påfrestande situationer. Med denna kunskap har han sedan hittat sätt att ta sig med infromationen in i terapirummet. 

Människan har en tendens att lägga hotfulla situationer på minnet. Troligen eftersom det ökar vår chans till överlevnad. Av många anledningar, kan detta tyvärr begränsa våra liv mer än vad de egentligen skulle behöva. Istället för att klamra oss fast vid gamla minnen som kan generaliseras till ännu fler aspekter, kan det vara skönt att kunna släppa på rädslan i vissa situationer. Många gånger är det dock inte möjligt att göra det med bara tankens kraft utan vi behöver komma åt och lugna rädsloresponsen som sätter igång hela systemet.

Forskning inom psykologi och traumavärlden

Allteftersom vi får mer kunskap kring olika behandlingar och aktiva komponenter i terapi, lär vi oss om mer om hur människan fungerar, både med hänsyn till hjärnan och resten av kroppen, tankar, känslor och beteenden.

Just nu intresserar jag mig extra mycket för att förstå hur vi kan lära oss att möta omvärlden och samtidigt känna oss trygga i våra kroppar. Interaktionen som vi har med människor är mycket komplex och något vi behöver bryta ner för att förstå. Därför är det väldigt spännande att förstå hur vi kan forska på ett sådant område och öka förståelsen kring hur samspelet påverkar oss.

Jag tycker även att det är otroligt spännande att förstå mer om dissociation och fragmentering av oss själva i samband med svåra trauma. Ju mer vi förstår om vår kapacitet som människor desto lättare blir det att förstå våra reaktioner på överväldigande situationer.

Det finns även mycket spännande teorier inom den mer traditionella vården. Däribland ingår till exempel neuroplasticitet, anknytning, compassion, inlärningsteori och habituering (en komponent inom exponering).

EnglishSwedish
BAKGRUND

”Bakgrunden är en svår förlossningsskada med avriven djupare muskulatur i bäckenbotten på vänster sida (levatorskada), därav känslan av att vänster ben försvann/hängde löst/aldrig kopplade på igen efter det jag var med om.
Jag har varit till både sjukgymnaster och fysioterapeuter via vården men inte fått igång vänsterbenet även om annat blivit bättre, då främst med hjälp av osteopati (ej traditionell vård).
Även gått i samtalsterapi (KBT) som kändes validerande men som inte hjälpte avseende vänster ben.

SESSIONERNA

Vårt första möte var en inledning till det andra mötet. Jag kände mig enormt lättad och lugn när jag gick ifrån första sessionen, på en djupare, mer basal nivå än vad jag känt tidigare. Lugnet höll i sig flera dagar efteråt.

Andra sessionen var ett rent mirakel enligt min åsikt. Jag hade inte insett hur bortkopplat vänster benet var innan det ”kopplades på” igen. Jag kom till dig med ett ben och klev ut med två. Exakt så kändes det. Helt otroligt positiv och samtidigt surrealistisk känsla.

Jag uppfattar dig (Emelie) som varm, empatisk, inkännande och närvarande. Du inger en trygghet och är lätt att prata med. Du är duktig på att fånga subtila tecken och signaler jag som person inte är medveten om vilket bidrar till en stark känsla av stöd och validering. Du är professionell och klientnära utan att vara för nära. Jag upplever dig som extremt kompetent i det du arbetar med. Jag hade (och har) rekommenderat dig till personer som vill lära känna sig själva bättre och få hjälp att koppla samman kropp och psyke i en helhet där minskad stress samt allmänt ökat välmående är högsta prioritet. Jag kommer fortsätta gå hos dig då jag märker stor skillnad i hur jag mår samt att jag blivit bättre på att hantera yttre och inre stress utan att det tippar över.”

 

Noha Edgren Sinclair, legitimerad läkare

KLIENTBERÄTTELSE

Malin har blivit diagnostiserad med Dissociativ identitetsstörning (DID), som tidigare hette multipel personlighetsstörning, och har även komplex Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD).
Hon har upplevt att det är svårt att få hjälp från den traditionella vården då hon ofta lämnade en terapisession mer uppvarvad än vad hon var när hon kom dit. Med hjälp av Somatic Experiencing vet hon nu ”Att det finns sätt att jobba med trauma som INTE gör att [hon] mår SÄMRE!”. Det gör även att hon kan ”våga tro att det kan bli bättre”.

Hoppet är en av de viktigaste byggstenarna i en behandling. Utan tron på att vi kan bli bättre är det svårt att skapa någon förändring över huvud taget.

För att Malin skulle kunna hitta en väg ut ur situationer som blir för påfrestande så har hon lärt sig att ”att bryta kedjan av tankar” och att hantera känslan med ”tekniker för att inte låta den överväldiga [henne].” Vi använde enkla knep som att ”inte blunda när [hon] känner efter hur [hon] mår” eftersom hon då ofta fick upplevelsen av att hon lätt ”sugs… in i [sig] själv och ’drunknar’”. Vi jobbade även med aktivera flera sinnen som tar henne till nuet. När en person som är traumatiserad kan tolerera att vara närvarande i nuet, utan att dras in i gamla minnen eller behöva oroa sig för framtiden, så har symtomen en tendens att få mindre kraft över vardagen.

En stor del som kan hjälpa när man lever med denna diagnos är att komma till någon form av acceptans. Detta är något Malin har uppnått samtidigt som hon numer lyckas vara i nuet, eller som hon uttrycker det ”jag lever här och nu”.

 

Citaten kommer från Malin Andersson, klient

”Emelie hjälpte mig igenom ett svårt trauma från min förlossning.  Jag kan nu tänka på händelsen utan att få en klump i halsen och utan att det påverkar min vardag. Hon har gett mig verktyg för livet! Nu vet jag hur jag ska göra för att reglera mig själv när starka känslor uppkommer. Jag har uppskattat hennes empati, lugn, engagemang och kunskap. Jag kan varmt rekommendera henne!

Att jobba online har varit väldigt smidigt för mig. Det har varit skönt att vara i tryggheten hemma och inte behöva åka någonstans för att få terapi.”

 

Frida Trönnberg, www.heltunderliv.se

”Jag trodde att det måste göra ont, att man måste stå ut när man ska ta itu med tuffa minnen som så länge färgat ens inre. Att tvingas gråta och gråta, peta med nageln i såret hela tiden….Men så visade det sig att det inte var.

Genom en varsam bearbetning av traumatiska minnen och samtidigt koppla dem till fysiska känslor och ting blir de greppbara och inte så svåra att ta på. Jag kände inte direkt att jag läkte utan det smög sig på…som väl läkning gör”

 

Vendela, klient

”Det Emelie har hjälpt mig med är att förstå min kropps fantastiska potential till läkning på ett ännu djupare plan. Jag har fått ännu mer tillgång till mina inre resurser, resurser som hjälper mig att må bra när livet är utmanade. Detta har gjort att jag inte blir överväldigad av både inre och yttre utmaningar på samma sätt utan kan ge mig själv det jag behöver. Emelie har en fantastisk förmåga till lyhördhet, empati, medkänsla, närvaro och en gedigen kunskap som har gjort att jag har känt mig fullständigt trygg tillsammans med henne. Jag är så tacksam för den hjälp jag har fått av henne!”

Kattis Jonsson Ludvigsson, www.kattisjonssonludvigsson.com